Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ


ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΟΥ 38ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 38ου ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
       Οι Γ.Σ. των Σ.Γ.& Κ. του 38ου Γυμνασίου και του 38ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, καταδικάζουν τις αλλεπάλληλες καταλήψεις που σημειώθηκαν στο σχολείο μας από μικρή μερίδα μαθητών, ερήμην της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών της μαθητικής κοινότητας και των συλλογικών οργάνων της και χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση και νομιμοποίηση από αυτά και εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις εκτεταμένες φθορές και τους βανδαλισμούς που προξενήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα.
       Καταδικάζουμε τις πρακτικές υποκίνησης καταλήψεων, μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων, εντός και εκτός σχολείου, που ωθούμενοι, προφανώς, από ιδιοτελή κίνητρα, ενθάρρυναν και παρότρυναν μειοψηφίες μαθητών να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του σχολείου.
       Καταγγέλλουμε τις αναίτιες και απρόκλητες, καταδρομικού τύπου, βίαιες επιθέσεις με πέτρες, από αγνώστους, σε βάρος μελών των Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων μας, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των θεσμικών μας οργάνων εντός του σχολικού κτιρίου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα γονέων και κηδεμόνων.
      Καταγγέλλουμε, επίσης, ως απαράδεκτη και παράτυπη την υπ’ αριθ. Πρωτ. 129/14-02-2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων, για το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις καταλήψεις στο  σχολικό μας συγκρότημα, καθώς στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής  δεν εκλήθησαν οι Δ/ντες του 38ου Γυμνασίου και Λυκείου προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, όπως ρητά ορίζει η υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-02-2011) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, ζητούμε την επανάληψη της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής για το θέμα, με τη συμμετοχή και των δύο Δ/ντών του Σχολικού μας Συγκροτήματος.
      Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων να ανταποκριθούν άμεσα στο υπ’ αριθ. πρωτ. 111/ 02-02-2018 έγγραφο αίτημα  των Δ/ντών του 38ου Γυμνασίου και Λυκείου προς τη Δ/νση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου και να προβούν στις αναγκαίες βελτιώσεις της κτιριακής υποδομής του σχολείου μας, για την προστασία του από μελλοντικές απόπειρες παραβίασης. Ζητούμε, παράλληλα, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποπεράτωση των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου της Ευελπίδων και των εργασιών ανακατασκευής του γειτονικού γηπέδου μπάσκετ, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του σχολικού μας συγκροτήματος, αφού στερείται δικής του αίθουσας εκδηλώσεων και χώρου άθλησης των μαθητών.
      Τασσόμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο νέων καταλήψεων, που πέραν των γνωστών προβλημάτων, εγκυμονεί πλέον και τον κίνδυνο παράτασης του σχολικού έτους, εξαιτίας των πολλών διδακτικών ωρών που έχουν ήδη χαθεί από τις προηγούμενες καταλήψεις, γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη ομαλή συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα, δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των παιδιών μας στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων μας να μας ενημερώσουν μέσω των  Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων μας:
    1) Για τις ακριβείς διαδικασίες που προβλέπονται, εκ του νόμου, για την λήξη των καταλήψεων.
    2) Για τις έως τώρα ενέργειές τους προς αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων καταλήψεων.
    3)Για πιθανές ενδοσχολικές δράσεις που ανέλαβαν ή πρόκειται να αναλάβουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, σε συνεργασία με τα θεσμοθετημένα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές για τις ενδεδειγμένες μορφές διεκδίκησης και επίλυσης των προβλημάτων τους, μέσα από  δημοκρατικές και νόμιμες πρωτοβουλίες και διαδικασίες, αντί να μετέρχονται του ακραίου και παράνομου μέσου της παρεμπόδισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
     4)Για την υποβολή ή όχι αιτήματος ένταξης των σχολείων μας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», δια του οποίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα για την συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών τους υποδομών, ώστε να απαλειφθούν τα κτιριακά προβλήματα που αποτελούν μέρος της υφιστάμενης δυσαρμονίας.
        Τέλος, καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων και κάθε Καθηγητή ατομικά, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη κοινωνική δομή και θεσμό της πολιτείας, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων μας, αλλά και την παροχή υποστήριξης σε μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα ή εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές, ώστε να επιτυγχάνεται –πέραν του μορφωτικού- και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της Εκπαίδευσης.       
                               
  ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Σ.Γ.&Κ. 38ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και 38ου  Γ.Ε.Λ. ΑΘΗΝΩΝ