Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Προαγωγικές Εξετάσεις Έκθεσης στο ΓυμνάσιοΥπογράφθηκε στις 11/11/2016 το  Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την Αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο, επισημοποιώντας οριστικά τις αλλαγές στην εκπαίδευση που είχε εισηγηθεί ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας. Ανάμεσα στα 18 άρθρα ξεχωρίσαμε και σας μεταφέρουμε τις αλλαγές που θα ισχύσουν στις Προαγωγικές Εξετάσεις Έκθεσης στο Γυμνάσιο.
Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου
Η εξεταστική περίοδος για το Γυμνάσιο ξεκινά την 1η Ιουνίου και διαρκεί ως το τέλος του μήνα (30 Ιουνίου). Αυτό το οποίο διαφοροποιεί τη φετινή χρονιά έναντι των προηγούμενων είναι η διαδικασία η οποία θα τηρηθεί.
Αρχικά όλοι οι μαθητές θα εξεταστούν γραπτά στα μαθήματα της Ομάδας Α’, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Μαθηματικά,
3) Φυσική,
4) Ιστορία.
Ενδοσχολική Υποστηρικτική Διδασκαλία
Για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης προβλέπεται πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας. Συγκεκριμένα για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το
τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται
από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα στο οποίο έχει παραπεμφθεί μαθητής. Συγκεκριμένα για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίηση του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος), οι οποίες είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ και προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα.
Εξετάσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Οι Προαγωγικές Εξετάσεις Έκθεσης στο Γυμνάσιο διαφοροποιούνται αισθητά από το παρελθόν, καθώς οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με δύο κείμενα, ένα για κάθε μάθημα και στη συνέχεια να παράγουν δύο κείμενα. Μάλιστα για το τμήμα που αφορά τη Νεοελληνική Λογοτεχνία οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν και σε άσκηση δημιουργικής γραφής.
Συγκεκριμένα: